Página estándar

 

KONDENSERADE VERSIONEN OM SAMMANFATTNING AV PROFETIA:
 
 
HOTANDE ASTEROID PROFETIA OM NEDSLAG FRÅN GUD.
 
VÄRLDENS REGERING OCH INSTITUTION KOMMER PÅSTÅ ATT DENNA INFORMATION ÄR FELAKTIG,
MEN HELIGE ANDEN KOMMER ATT BEKRÄFTA I DITT HJÄRTA OM ATT DENNA VARNING KOMMER FRÅN GUD.
REGERINGEN KOMMER INTE ATT BERÄTTA NÅGONTING OM DEN KOLLIDERANDE ASTEROIDEN FÖR ATT UNDVIKA
PANIK VÄRLDEN ÖVER, MEN REGERINGEN HAR LÄNGE VARIT FÖRBEREDDA. FRÅGA GUDS HELIGE ANDE
OM BEKRÄFTELSE FÖR DETTA MEDDELANDE, ÄVEN OM DU INTE TJÄNAR JESUS KRISTUS, OCH OAVSETT
VILKEN RELIGION DU TILLHÖR ELLER VILKEN LOKAL DU TILLBER I, SÅ ÄR DETTA EN KALLELSE
FÖR ALLA ATT FÖRBEREDA SIG, SÖK RÄDDNING OCH SKYDD FRÅN JESUS KRISTUS, DETTA ÄR DIN
ENDA MÖJLIGHET ATT KOMMA UNDAN DETTA OSKADD. VAR VIS OCH TA TILL VARA PÅ DENNA VARNING.
 
 
Beskrivning om händelse:
 
 En enorm asteroid kommer att slå ned i Atlanten. Detta kommer att orsaka
enorma förstöringar och kaos världen över. Alla länder i Nordamerika (Canada inkluderat),
Mellersta och Södra Amerika och Karibien kommer att bli påverkade. 
 
ALLA EUROPEISKA TRAKTER OCH AFRIKA KOMMER OCKSÅ ATT BLI PÅVERKADE AV RESULTATET AV DEN CHOCKERANDE VÅGEN,TSUNAMIN OCH DEN PÅFÖLJANDE EFFEKTEN. LÄNDER VID STILLA HAVET, KINA INKLUDERAT, JAPAN, FILIPPINERNA,AUSTRALIEN, NYA ZELAND, HAWAII ETC. KOMMER OCKSÅ ATT BLI PÅVERKADE ENORMT AV MAT-, VATTEN-, MEDICINBRISTER
 
OCH BRISTER I TILLFÖRELSEN, ÄVEN EN FÖLJANDE EPIDEMI PÅ GRUND AV DENNA HÄNDELSE.
MEDDELANDET ÄR SAMMA FÖR ALLA : DET FINNS BARA EN VÄG FÖR RÄDDNING OCH BESKYDD.
FÖRBERED, GENOM ATT ÖVERLÄMNA DIG TILL HERREN JESUS KRISTUS SOM EN ARK AV RÄDDNING,
OCH LAGRA VATTEN, MEDICIN OCH MAT I DEN MÅN SOM DU KAN. OM DU ÄR BUNDEN TILL KRISTUS,
SÅ KOMMER HAN ATT FÖRSE DIG MED DET SOM FATTAS.
 
Bortsett från tsunamin, som till största del kommer att påverka länder som har kustlinjer till
Atlanten, följande händelser kommer att efterträda efter asteroidens nedslag och kommer att påverka hela världen.
 
Alla dessa händelser kommer att släcka flera liv. Ordningen för händelsen är:
 
1-Inkommanede asteroid. Nedslaget kommer att påverka upphörande av Jordens rotation. Asteroiden inkommer vid 02:00 Puerto Rico tid.
2-En 12 poängs jordbävning-princip samtidigt med nedslaget. Det är Herren över Jordens Närvaro och kommer att upplevas i hela världen.
3-Chockvågen- kommer att komma hastigt eftersom den kommer med en otroligt snabb hastighet. Den kommer att föra med sig vindar på 300 mph.
4-Tsunami. Det kommer att ta från sekunder till timmar att nå till ditt land. (Beroende på avständet till ditt land från tiden av nedslaget).
5-Farsot/sjukdom, resulterande från nedbrytna kropparna och vattnet och landet, som inte är begravda för att 3 dagars mörker och under
vederbörden av havet och floderna. Det kommer att bli väldight svårt att bli av med kropparna.
6-Brist på vatten, mat och resurser. Krigslagar kommer att tillföras världen över för att kunna handskas med civila oroligheter och rasonering.
 
Världens regeringar och världseliten (multimijonärerna, och biljonärerna) har förberett för denna händelse väldigt länge. De har byggt bunkrar, platser för räddning, underjordiska städer, stora platser för att lagra mat och resurser, underjordiska platser för att överleva och leva i etc. Dessa världsledare och världseliter har alla blivit informerade och de har konstruerat utrymningsplaner för sig själva och deras familjer.Men de kommer inte att säga någonting till allmänna människor för att varna dem. De kommer att lämna den vanliga befolkningen till att klara sig själva. Hursomhelst, Den Rätta och Enda Gud från himlen varnar Hans folk och kallar alla till Hans tillfykt och beskydd för att Han älskar oss. Han har upprättat profeter och väktare i alla nationer för att varna oss. Detta är en dom från Gud på grund av avfallet från kyrkan, som, till största del, har vänt hennes rygg till Honom genom att förvränga Hans budskap som leder många till Helvetet med villoläror som inte har någonting att göra med vad Jesus Kristus och Hans Far Jehovah har befallt oss. Det är också en dom för ledare, både politiska och andliga, vilka har uteslutit, förnekat och ändrat Guds lag och utmanat Hans Högsta Auktoritet. Hans hand kommer att nå överallt, även innanför de djupaste och säkraste bunkrarna och platser för tillflykt för eliterna. Men Hans Hand av Nåd och Trygghet kommer också att nå ut överallt, där det finns människor som litar på Honom och Ärar Honom. Det finns endast ETT sätt att bli räddad på: Jesus Kristus. Han är den enda Arken för Räddning och Beskydd för dig och dina nära. Det borde inte finnas någon rädsla i ditt hjärta, om du är kopplad till Herren i ditt hjärta, Konungarnas Konung, Herren Jesus Kristus. Detaljer om hur stor vågen kommer att vara i ditt område, eller hur mycket chockvågen kommer att påverka det, eller om farsoten kommer till ditt område, eller hur stor skada jordbävningen kommer att tillföra där du bor, eller hur långt i landet vågen kommer att nå till,eller hur hög vågen kommer att vara, eller vilken tid detta kommer att ske i ditt land, område etc. är irrelevanta detaljer om du är bunden till Herren i ditt hjärta och uppträdande. Han har lovat beskydd för de som tror på Hans budskap och söker beskydd i Hans frälsning och tillflykt. Helige Anden kommer att ge dig instruktioner på vad du ska göra om du är bunden till Honom. Fråga Honom. Det är viktigt att fråga Helige Anden vad Hans planer är för dig och dina nära och kära genom denna händelse. Rym inte eller flytta från stället där du bor om du inte är instruerad av Helige Anden. Det kommer att finnas beskydd vart du än är, om du är andligt bunden till Herren. Guds Ord säger i Uppenbarelseboken 3:10 "Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall också jag ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov." Försona dig med Herren genom att springa till Kristus Fötter. Inte av rädsla, utan för att din själ ska bli räddad först, och sen för att finna nåd för ditt liv och för dina nära och kära under denna prövningens tid. Lämna bakom dig alla andra gudar eller objekt och personer du tillber. Din själ och ditt liv är i fara här, samma med din familjs och dina nära och käras.
 
Det finns änglar runt våra hem. Otaligt antal Änglar redan på jorden. Herren vet att Hans folk behöver Hans trogna beskydd.
Det är Hans åtagande från Himlen. Gud kommer att ta hand om våran familj om vi är bundna till Honom. Det är Hans löfte.
Jag säger till Herrens Kyrka i Puerto Rico och andra ställen, i Herrens namn, att vi ska inte rymma, flytta eller fly från där vi bor förrän, och om inte Herren genom

Hans Helige Ande, säger åt oss när vi ska lämna vårat hem. Han kommer att berätta för några att de mäste flytta ut från där de befinner sig, andra kommer bli tillsagda att stanna. Vissa kommer få veta tidigare, andra kommer få veta senare. Du kommer att behöva ha mod och kunna förtrösta dig på Honom...
 
Agera inte i köttet eller på ett hastigt sätt, genom rädsla, eller försök inte att fly eller flytta utan Hans bekräftelse.
Vänta på Herren. Om, auktoriteten på grund av någon anledning bestämmer sig för att varna och evakuera personerna från ditt område i förtid, gör så. 
 
Men be till Herren om bekräftelse. Herren har kontroll och kan använda auktoriteter för att rädda dig. Hursomhelst, vänta inte på att de ska varna dig.
 
De kommer förmodligen inte att göra det. Be Herren att ge dig instruktioner REDAN NU. Dessa kan komma genom en dröm, vision, eller så kan Helige Anden
 
bekräfta för dig genom någon annan eller genom att tala direkt till dig. Läs Guds Ord. Bekräftelser kan även komma genom Guds Ord.
Det viktiga är fortsätta be och fråga om instruktioner från Honom. Kom ihåg detta: Den verkliga och viktiga förberedelsen sker i anden.
Kom till Jesus Kristus i omvändelse och överlämna era liv till Honom fullt ut. Det finns endast EN VÄG till RÄDDNING ock beskydd: Herren Jesus Kristus.
 
Lita ENDAST på Honom. Rätta till. Förlåt. Lämna avgudadyrkan bakom er. Överge synd och dubbla liv. Du har ansvaret för att be till Herren för beskydd.
 
Be för era grannar och nära och kära, så att de också blir beskyddade. Smörj ert hem med olja. Det behövs ingen procedur
eller någon speciell olja för att smörja ert hem med. Det handlar mer om ditt hjärta. Oljan är ett yttre tecken på att du återigen är villig att tillägna
 
ditt liv för att tjäna, för att tro och behaga Kristus, och att du tillägnar allt du är och har till Honom.
Ni kan använda äkta olivolja (från stormarknaden eller hälsokostaffären) och be över den. Ni kan läsa verser från Bibeln som Psalm 91 och sedan smörja olja runt dörrkarmarna,
 
så gjorde Hebreerna i Egypten. Oljan är en symbol för Helige Anden och Kristus blodsbeskydd för ditt liv och ditt hem. Men den rikttiga smörjelsen måste vara den i ditt hjärta.
 
Oljan är ingen magisk barriär, och kommer att vara oanvändbart om ni inte har åter avsatt ert hjärta, liv och hem till Herren Jesus Kristus.
 
Det är ett yttre tecken om en inre ändring i ditt hjärta. Gör anspråk för löfterna och prejudikat om beskydd som står i Bibeln, för dem som älskar Herren.
 
Herren lovade Abraham att de rättfärdiga och syndarna inte skulle dö tillsammans. Samma löfte tillämpar oss om vi binder våra själar, beteende och hjärta
 
till vår Herre Jesus Kristus. Denna dom kommer att vara ett straff för kyrkan och nationerna. Det kommer att tjänstgöra genom att rengöra kyrkan från hennes Avfall
 
och föra henne tillbaka till de Gamla vägarna, till hennes Första Kärlek. Hon, likaså som nationerna, kommer att behöva erkänna Överlägshenheten om Herren över Universum,
 
och beskyddet och Frälsningen som endast kommer genom Jesus Kristus och  Hans Helige Ande. Människornas vittne om sanningen som blev profeterad, och vittesbörden om miraklerna
 
som upplevdes av människorna som, genom att söka skydd i Jesus Kristus, överlevde omständigheter som verkade logiskt sett omöjliga, kommer att vara bevis för världen om att
 
Herren Jehovah var Han Som Talade, och att Han kommer att fullfölja Hans Löfte för att Ära Hans Son, Jesus Kristus, genom att beskydda Hans Trogna.
 
Många kommer att falla på knä inför Konungarnas Konung, Jesus, och en Framstående Skörd av Själar kommer att komma inför Den Ende Sanne Gud för att ära Honom.
 
Dessa nya får, ska tillsammans med de trogna kvarlevorna som trodde på och ärade Kristus i ande och sanning före domen,
kommer att tas upp när Herren kommer för att hämta Hans Kyrka i uppryckningen, på den dagen som Fader Jehova har bestämt.
______________________
För mer detaljerad information, var vänlig och besök:
 

Summary-Swedish

Engelsk Sammanfattning: du kan läsa The Lord Jehovah profeten Efrain Rodriguez, under meddelandet till USA och President Obama ursprungliga profetiska budskap.

---BUDSKAP till de USA och PRESIDENT OBAMA: Introduktion: kan Herren välsigne dig.
Profeten Efrain Rodriguez har gett ett meddelande i Texas, främst riktat till Förenta staterna och President Obama. Detta meddelande gäller också resten av världen.
Följande är en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna på presentationen. Denna sammanfattning är indelad i ämnen och belyser bara viss information. För mer detaljerad information, och att läsa och Visa den ursprungliga profetia dokument och videor om Guds dom och asteroid/meteor inverkan, gå vänligen till www.profeta-de-dios-efrain.com.
(Du kan läsa det ursprungliga profetiska budskapet om The Lord Jehovah profeten Efrain Rodriguez, under meddelandet till USA och President Obama).

MEDDELANDE till de USA och PRESIDENT OBAMA: I. Jehova-Jehova kommer att ha absolut kontroll över jorden på natten för dom. Detta är innebörden i 12 punkters jordbävningen: närvaro av Jehova på jorden. Herren kommer med sin bok till hävdar många själar för sitt rike. Han kommer att hävda dem framför Jehova, fadern.
-Denna händelse är inte del av den stora vedermödan. Det är den ingressen till ett straff som kommer att ge upphov till Kristi nya kyrka. Detta är den kyrka som kommer att gå till himlen i The Rapture. Denna händelse är inte del av händelserna i dom profeterade i Uppenbarelseboken (Uppenbarelseboken). Händelserna i boka av apokalyps, för det mesta sker efter kyrkan har lämnat denna jord. På planet rida tillbaka till Puerto Rico visade Herren Efrain att läsa The Uppenbarelseboken. Han guidade honom till kapitel 3, vers 7-13, där Jesus säger John om Philadelphia kyrkan. I detta kapitel berättar han John om en händelse som kommer att hända-en test, en rättegång som kommer till alla jordens invånare. Jesus berättar John att Jesus kommer att beskydda och leta Hans eget folk. Han kommer då för dem. (Läs det).
-Miljontals Jehovas änglar är redan på jorden just nu. De kommer att vara runt de som tjänar Herren. Den himmelska värden är här. Be för dina nära och kära, så att de skyddas också. Be för en säkring, en barriär av skydd över dem.
Häcken (hinder) kommer att vara runt oss. Oavsett vad som kommer mot oss-den inverkan stötvåg, havet, jordbävningen, kommer att pest-it inte röra oss. Så länge vi är bundna till Herren.
Som han gjorde med Elisha, placerar Jehovah detta säkring av skydd runt sitt folk.Himlens arméer kommer att kämpa för dem och skydda dem som tjänar Herren.
Han kommer ihåg dig och din familj, som han mindes Abrahams brorson (mycket) eftersom Abraham hade varit trogen. Om vi tjänar Herren och är trogen honom i våra hjärtan, kommer att han respektera vad vi förklara.

-Spelet att spela för att vara kristen är över. Inga fler hånfulla Herren!

-Vart du än går, ge vittnesmål, som en kristen, och som en väktare, som en sentinel av sagan.

Dra nytta av den tid som har tilldelats dig. Jehovas dom närmar sig denna nation. Vi är alla skyldiga till detta. Kör till fötter av Herren Jesus Kristus att finna nåd i denna rättegång. Det finns fortfarande hopp. Herren lovat Abraham att rättfärdiga inte skulle dö tillsammans med syndig. Samma löfte gäller oss, om vi binda våra själar och liv till Jesus, i våra hjärtan och i vårt beteende.


II. Worldwide preparat/NASA-krigslagar är redo att väckas i USA och i hela världen. Krigslagar kommer att vara nödvändigt för att kunna ta itu med denna katastrof.

-NASA håller ger datum och försöker rättfärdiga sig själva. De profetiska brev skrivna av Efrain indikerar att Herren skulle hålla NASA i ett tillstånd av förvirring, förvirring och oro, eftersom de valde att inte samråda med Herren. De valde att inte varna folket när de fått Jehovas varning genom Efrain. De märkt även meddelandet som falskt, på en presskonferens i Florida. Det faktiska datumet för denna händelse av dom kommer att dikteras av Herren av himlen, när han väljer. All ära kommer att gå till honom, inte till förutsägelser av män eller NASA.

-Havet kommer att retirera tillbaka i alla kuster, inklusive California.

III. Puerto Rico-en jordbävning kommer till PR. Puerto Rico hade en 6.4 jordbävning i januari i år. Ingen stor skada uppstått, med tanke på jordbävningen i Haiti inte var mycket starkare än jordbävningen i Puerto Rico.
En jordbävning kommer till Puerto Rico. Inga större skador kommer att uppstå, antingen. Gud låter människor känner, så att folk börjar titta upp till The himlar, ser och erkänner Herren.

-Det totala antalet dödsfall i Västindien, USA och Sydamerika blir 40 miljoner.

-Obama, Ordföranden för USA, skickade cirka 40 missiler till PR, att försöka bryta Asteroiden i himlen, så att det skulle falla på land (i Puerto Rico), och inte falla i havet. På ett tidigare meddelande varnade Efrain Obama att inte trycka dessa knappar. Han berättade armén inte till gör den. Han sade: "Stör inte Jehovas planer."

-De gjort ett misstag på Mona Island, den lilla ön väster om Puerto Rico, bredvid den plats där Asteroiden påverkar havet. Det finns en farlig och instabil seismiska område där. De försökte försegla seismiska plack med kärnladdningar, förmodligen för att undvika en jordbävning. De planterade enheten, men förlorade det ner diket i botten av havet. Nu de kan inte hitta den. Ingen kan stå i vägen för Jehovas planer.

-Tusentals utländska soldater posteras i Puerto Rico. Det finns trupper från Ryssland, Kina, Tyskland, Frankrike. De har transporterats i slutna lastbilar, under sena timmar, till bergen, förmodligen för katastrofhjälp. Dessa utländska trupper är avsedda att skydda någon. Det finns över 15 000 utländska soldater stationerade i Alaska, USA, Hawaii och Puerto Rico. Vad är anledningen, jag fråga om de väntar en katastrof? De har fyllt upp en enorm mängd ammunition. Många bunkrar (underjordiska skyddsrum) har byggts där.
Men Herren har kontroll över bergen, och hans dom når överallt, även inuti skyddsrum (bunkrar).

-Bestämmelser för Puerto Rico är redo i Venezuela. Herren har valt Venezuela som nation som kommer först till Puerto Ricos stöd. De har strumpan bestämmelser för en lång tid, även om de upplever brist. Förenta staterna kommer att vara i stort behov. Stöd kommer inte från dem. Venezuela kommer att föda Puerto Rico, precis som den fattiga änkan matas Elia, trots att hon hade väldigt lite mat. Herren gjorde ett mirakel och gav mat till Elia, änkan och hennes son.

-Att alla dessa pastorer som har predika och lurar din flock med evangeliet för överflöd och välstånd: du kommer att se knapphet som aldrig förr.

IV. Israel-den profetiorna om tidens slut är att vara uppfyllda och utspelas framför våra ögon. Israel är redo att bygga sitt tempel. Men har de att vänta. De kan inte göra något på Tempelberget medan muslimska moskén-kupolen av Rock-står på berget. De kommer att behöva vänta på profeterade jordbävningen att förstöra moskén.

-Obama vill Israel att ge mark. Israel kommer inte att ge någon mark. Den mark som Israel erövrade tillhör Israel.
Att marken är untouchable.
(Även om Förenta staternas trupper- eller någon annan 's-surround Israel). Detta är Guds utvalda folk, med vilken han har ett evigt förbund.
Lämna dem ifred, herr Obama, eller du kommer att stöta i samma syfte att Hugo Chavez, Venezuelas ordförande, uppstod efter offentligt förbannar Israel. Han dog en plågsam död, på grund av en cancer som åt djupet av hans höfter, från där han faktiskt förklarade han förbannade Israel.

V. Förenta staterna - Förenta staternas myndigheter döljer mycket information. Men andra, som ryssarna, varnar folket i Förenta staterna att flytta bort från kusterna.

-När Asteroiden träffar, kommer vi att känna stötvågen inverkan som en mycket stark vind. Be den Helige Ande var att flytta. Krävs: vara bunden till Herren. Bo från synd, så att du kan höra hans röst.

-Om Förenta staterna förblir tyst, förväntas över 35 miljoner dödsfall i USA.

-Sex händelser kommer att inträffa den natten: 1-asteroid påverka 2-jordbävningen (12 punkt Mercalli skala) 3-shock wave 4-tsunamin-gigantisk våg 5-tre dagar av mörker 6-pest-förutom den uppenbara kustnära översvämningar, alla floder att svämma över eftersom havsnivån kommer att stiga och floderna har inget utlopp i havet. Många kommer att dö av detta.

-Vetenskapsmän förutspår att vattnet kommer att nå inåt landet 50-100 km.

-USA: S regering förbereder 15 månader av knapphet. Miljontals lådor med torr mat och andra resurser är fyllt och lagras på platser i nationen.

-Koncentrationsläger är redo.
Otaliga fordon är beredda att flytta människor.

-Inbördeskriget bryter på grund av brist på mat och resurser. Alla de preparat om soldater, kommer att ammunition, fordon och koncentrationsläger användas att hålla kontroll över befolkningen under den enorma inre oroligheter som kommer att följa. Krigslagar kommer att genomföras som en nödvändighet att hålla kontroll över människor och resurser.

-En stor epidemi kommer att bryta ut. Det kommer att vara värst av dom 6 händelser. Det kommer som en följd av de ruttnande kroppar som flyter i vatten och döda kroppar kvar på land, inte begravas. Oavsett hur många mediciner som de har lagrat, gör Jehovah nationen komma tillbaka till sina fötter, genom detta straff.

-Denna nation kommer att tas upp igen, efter straffet. Sorg i världen kommer att leda många till Böj knä inför en helig Gud. De kommer att känna igen hans överhöghet. De kommer att göra en förändring i sina liv eftersom de vet att återlämnande av Herren är nära. Nya ledare kommer att dyka upp, tillsammans med en ny kyrka och en ny nation, som kommer att hedra himlens Gud. De kommer att ändra lagarna igen, för en tid, tills The Rapture (rycka bort/Harpazo) av Guds folk, som kommer före den stora vedermödan.

VI. President av Förenta staterna: Obama-presidenten av Förenta staterna bett kongressen om ALL makt. Han planerar att ha absolut kontroll under denna nödsituation. Detta innebär: inget val. Han har dragit fördel av imminency av denna kommande katastrof. Denna totalitära makt är en fruktansvärda fara. Detta meddelande ska skickas till alla kongressmän och politiker: du har fortfarande tid att återkalla denna makt. Politiker, återkalla den makt som du har gett Obama. Du har ingen aning vad du kommer att möta.

-Obama älskar inte denna nation, eller Kristus. I sin andra mandatperiod, har han visat sin verkliga avsikter mot varje kristen tro och beteende. Alla lagar som han undertecknat indikerar att han planerar att förfölja kyrkan.
Ve honom som försöker skada Herrens kyrka!

-Han har brutit mot alla regler av Gud. Han har gjort denna nation gå vilse.

-Han tror att han ska vara tryggt och mysigt inne i sin underjordiska skydd (bunker), medan miljontals människor dör ovan jord.

-Ordföranden i Förenta Statez är de mest skyldiga för denna bedömning över denna nation.

-Han inte Guds lag.

-Han undertecknade lagar aldrig tidigare undertecknat. Han har ingen respekt för Kristi kyrka.

-Dock kommer Kristi kyrka inte vidröras. Tillsammans med Israel är de Guds ögonsten.
Han inte tukta och straffa homosexuella eller muslimer, till exempel, oavsett vad de gör, men han tar varje åtgärd att bestraffa och släcka i Kristi kyrka. Han tar bort fri från kristna samtidigt, på samma gång, ge rättigheter till dem som hädar Gud. Även Putin, den ryske presidenten, tillrättavisade honom för detta. Ve er, stackars, stackars människa!

-Domen över Förenta staterna kommer eftersom den pastorer och evangelister förblev tyst.
Många, har om inte alla, av de stora evangelister och pastorer sagt någonting. De har tillåtit Obamas förändringar. Många av dem, politiker, konstnärer, artister, Hollywood-personligheter, etc. är småprat och avtal med Obama, ens veta att han kommer mot Guds mandat. Ens veta att alla dessa lagar är ett slag i Guds ansikte. En direkt och fräcka utmaning till Herren av himlen. Stora summor pengar betalas till dessa människor.

I New York City, en lag utarbetas som skulle tvinga människor som inte accepterar homosexuella, att tvingas ut ur staden.
Två städer förstördes i förflutnan (Sodom och Gomorra) eftersom de brutit mot parametrarna för uppförande av Gud. Förenta staterna följer deras exempel.

-Domare tvingas anta lagar så att saker som Guds ord förbjuder.
Kristna kan inte tala om Kristus i sina offentliga arbetsplatser. Bönen tagits ur klassrummen. Lagar tillåter mord på oskyldiga ofödda barn antas. Det finns en video som visar hur oönskade nyfödda är halshuggen efter att födas.
Jehova kommer att döma över dem. Jehova kommer att döma denna nation. Obama har ett möte med Jehova. Han har sårat Gud på alla sätt. Han berättade Gud att män kan gifta sig med män och kvinnor kan gifta sig med kvinnor, som går emot Guds befallning i bok Genesis. Arter gick in i arken som manliga och kvinnliga. Annars skulle det finnas inga djur idag.
Alla platser i landet där dessa avvikelser övas kommer att påverkas.

-Denna andligt korrupta President har hädat Guds mandat.
Han har trampat alla förutsätter Guds under fötterna. Majoriteten av evangelister och pastorer har tillåtit det, att hålla tyst. De mycket få som stå fast i Herren kommer att tvingas ge upp sina inlägg eftersom de kommer att tvingas att gifta sig med män med män och kvinnor med kvinnor.
Nästan ingen har klagat. De har låtit det. De kommer att ha sin dom också.
Politiker har lurat nationen eftersom närvaron av den Helige Ande har avvikit från den majoriteten av kyrkor.

-Gud levererade Israel från Egypten, men innan han gjorde, gjorde han rättvisa. Han slog och slog plågoandar Israel med 10 plågorna.
Guds vrede är stor. Ingenting kommer att stoppa den.

-Obama tror han kommer att vara säker i sin underjordiska skydd (bunker). Han tror att ingen hand kan röra vid honom. Men Jehovas hand över honom och hans ättlingar.
Orm-Satan själv-ska krypa ner, hela vägen till bunkern och Jehovah kommer att köra dom på Obama.

-Folk kommer att knäböja inför Gud Jehova, under pesten. Nuvarande ledarna kommer att ersättas. Pesten kommer att eliminera ledare som säljs och hånade Guds högsta lag. En ny nation kommer att uppstå.

-Denna nation grundades på postulat som kostar livet av Abraham Lincoln. Lincoln ansåg att alla människor är skapade lika. President Obama anser annorlunda. Han anser att kristna ska bortskaffas.
Denna nation har tillhört Jehovas från grunden. Kristus är detta landets religion. Oavsett vilka lagar passerar de.

-Här jag citerar profeten Efrain Rodriguezs ord: "lyssna vad jag säger, Obama: Jehova ringde mig. Finns det en säkring, en barriär av skydd runt folk av Kristus, i detta land och överallt. Denna nation kommer att se med egna ögon vad jag förklarar. Du har hädat himlens Herre, Jehovah och kyrkan av den levande Guden, i Kristi kyrka. Detta får konsekvenser.

Herr Obama, hela din hälso-och sjukvården kommer att misslyckas. Guds kyrka tillhör honom bara. Du kan inte markera den. Guds kyrka fortfarande har makten. Vi kommer att hävda himlens välsignelser, som Herren själv hävdade dem.
Den som bråkar med det utvalda folket av Gud kommer att betala ett pris: en viss dödsdom. Ängel av Gud kommer till er, herr Obama. Så länge kyrkan är här, tillhör denna nation Gud, och Gud ensam.

Gud är större än Caesar.

Du kan komma efter mig med din plan, din "drönare," men jag berätta att innan du lägger ett finger på mig, din plan kommer att explodera i luften, nedskjuten av himlen, eftersom mitt budskap kommer från Jehova.
Jag vet du kommer att söka för mig, men Jehova's Hedge och barriär av skyddet är runt omkring mig. Och även om du skickar någon döda mig, meddelandet redan är reser i världen. Jag är inte viktigt. Det är viktigare att jag lyda Gud än lyda min pastor, ordförande, eller någon annan.

Detta är Herrens budskap för dig: respektera nationen.
Respekt i Kristi kyrka.
Respekt för Guds folk.
Respektera Israel.

Detta meddelande kommer att uppfyllas och ni kommer att respektera Gud. Denna hela nationen kommer att respektera Gud.


Jag har levererat Jehovas meddelande till denna nation.


VII. slutsats bröder, Watchmen, Sentinels av Gud: gå och rädda själar. Före, under och efter denna händelse. Vara aktiv! Larm! Peka människor på arken, Jesus Kristus. De av er som är kallade för att föra i själar The Great Harvest, hålla ditt pass klar och uppdaterad. Ni kommer att resa till andra nationer som kommer att öppna sina dörrar till evangeliet om Jesus Kristus. Du måste sprida detta budskap. Mycket av den information som ges här är nya. Det hade inte blivit offentlig på tidigare meddelanden. Folk måste veta. Sprida budskapet.

Allt detta kommer att ske före The Rapture och före den stora vedermödan.
Obama är inte Antikrist. Många tror att han är Antikrist, men han är inte. Han är bara den antikrist hjälpare. Han gör sin smutsiga arbete. Obama endast bereder vägen för verkliga Antikrist, som kommer att avslöjas efter kyrkan avgår från denna jord.
Hans hälso-och sjukvården och chip är den tekniska prejudikat för systemet med The Mark of The Beast som beskrivs i Uppenbarelseboken (Uppenbarelseboken). Men Obamas planer att markera Guds kyrka kommer att stoppas av denna händelse. Många tar mikrochip av nödvändighet. Men säger jag, om jag är sjuk, innan den tillåter mig att märkas med mikrochip, skulle jag hellre gå till altaret och ber. Jag skulle snarare söka äldsterna i kyrkan för att be för mig och lägga händerna på mig, som Guds ord säger. Jag skulle söka personer som har närvaro och eld av den Helige Ande. Kyrkan kan inte sälja sig själv.
Låt oss tömma sjukhus söker Healing Power Guds än beroende på hälsa löften om en mänsklig ledare. Om vi gör detta, Obama hela hälso-och sjukvården kommer att falla sönder. Låt Obama hålla hans mikrochip.
Ingen kommer att markera Kristi kyrka.

Bröder, förbereda andligt. Rätta. Göra ammends. Förlåt. Lämna synden. Lämna dubbelliv. Du är alla ansvariga att be till Herren för skydd. Be för skydd av dina grannar och nära och kära. Ingen, utom Herren, är perfekt och verkligt heliga. Vi alla faller kort. Han vet detta. Han är där för att lägga till vad vi saknar, så länge vi håller fast vid honom. Vi är alla inuti den Ark-vår Herre Jesus Kristus. Förbli inom arken. Vi lever i en kontinuerlig önskan och uthållighet att behaga och tjäna Herren i allt vi gör när vi är här på jorden. Om vi sårar honom, låt oss komma tillbaka till honom i förkrosselse och ödmjukhet. Han kommer att vara trogna att förlåta oss om vi verkligen ändra vårt hjärta och försöka hålla sig under hans skydd, som serverar honom. Framhärda. Be om hans styrka. Kvar i The Ark, Jesus Kristus, tills vi hör den välsignade Trumpet av sagan.

Korrumperade presidenten av den amerikanska nationen kommer att gå till döden av ängeln av Herre, när pesten startar sveper över USA. Så säger Herren.

Den Lod må välsigna er, bröder.
-Profeten Jehovas, Efrain Rodriguez Video av profetiska budskap för dom av Förenta staterna och President Obama (på engelska och spanska).Denna händelse kommer att påverka hela världen:

https://docs.google.com/file/d/0B4SzicAqKlCeRUdMSlpoNzdZRkE/edit?pli=1

VIDEO-ny! Ett samtal och varning från The Lord - kort film som skildrar den profetian-måste se!!!

http://Vimeo.com/m/89953460

http://vimeo.com/m/90030146

 

-ursprungliga PROFETISKA budskap av THE Herren JEHOVA ges till profeten EFRAIN RODRIGUEZ, av PUERTO RICO:

 

Massförstörelsevapen i Puerto Rico 

> till alla bröder i tron: maj freden av vår Herre Jesus Kristus vara med er alla att läsa denna profetiska budskap om den levande Guden, om en händelse som snart skall äga rum i Puerto Rico och den omgivande Västindien och Atlanten. JAG kallades av Gud själv 40 år sedan för att vara hans profet, att informera sitt folk av hans planer, och att förklara i detalj vad Herren kommer göra mot skändlighet som råder över sitt folk, i alla i Puerto Rico och världen, precis som det hände med profeten Jeremia.( Jeremia kapitel 26: 1-6) läs den. På order av Gud, kommer jag inte hålla tillbaka ett ord att han (Gud) har givit mig. Gud har varit knackar på alla kyrkliga dörrar i Puerto Rico ge dem denna varning. Under de senaste två åren har jag varit med detta budskap till dessa kyrkor. Av alla 6000, endast en liten grupp av evangeliska kyrkor har tagit emot meddelandet på Guds vägnar, även när de flesta pastorer har kunskap och information om Guds budskap och de konsekvenser detta kommer att medföra. Dessa pastorer vill inte informera kyrkan därför att de fruktar den panik som detta kan orsaka. De också använda ursäkten att Gud är kärlek och att han (Gud) kan inte göra det. Men de glömmer att Gud är en förtärande eld, och att han har mördat Noahs generation. Men inför Gud gjorde det, han såg på jorden, och Gud såg att Noa var en rättfärdig man, och han sade till Noa av de planer han hade, och han berättade för honom att bygga arken. Gud sa till Abraham i hans planer att förstöra Sodom och Gomorra. Gud också upp Jona som hans profet, och berättade för honom vad han skulle göra när han kom att tala mot Nineve. Gud gav dem ett ultimatum på 40 dagar. Jag ber er: vem får döda 250.000 människor i ett ämne av protokoll i Haiti? Som tillåts för 200.000 dödsoffer i Indonesien i form av en tsunami? Som också - och vi såg det med egna ögon - vad hände i Japan, där en jordbävning och tsunami, båda på samma gång, dödat över 20.000 personer på en dag?

> Tillfällighet eller inte, alla dessa tre händelser ägde rum under dagen. Var det inte barn, äldste, ungdomar, kvinnor, män och djur alla överraskat? Alla var på olika ställen och alla dog. Nu har jag en fråga: vem vågar påstå att Gud är ond? De som säger att de är Guds kyrka i P. R. ? Guds ord säger att ingenting händer om inte han gör det. Det är svaret på detta bibliska påstående. Vår förståelse, här i Puerto Rico, Gud har varit avslöjande hans budskap att inte bara barn, utan till äldste och även till icke-troende, precis som han gjorde med Farao i Josefs tid. Otroligt men sant, att en pagan (farao) trodde vad Josef sade till honom, till skillnad från Guds barn, och omedelbart gav order och gjorde som han blev tillsagd ( Genesis 41). Men Gud's island (S. R. ) , med den helige Ande och alla dess attribut, inte be den Helige Ande om meddelandet är äkta. ! Be Gud om detta från honom eller inte! JAG kommer att förklara för dig exakt hur Gud kommer att genomföra sitt straff på natten. Om jag var en falsk profet, mina dagar framför Gud skulle vara numrerade, precis som Gud påpekade de falska profeterna i Jeremia 26:11-13 hålls -14-16 -22-25. Och Hesekiel (läs). Hela mitt liv skulle vara i fara utan Jesus, min Herre och Frälsare, jag skulle aldrig säga dessa saker i min egen överenskommelse. Jag säger detta eftersom Gud verkligen visade dem till mig. Jag informerar kyrkan av den Jesus Kristus på ön Puerto Rico, att detta är slutgiltiga och sanna, på uppdrag av den levande Guden. Det spelar ingen roll hur mycket du bedja, eller fasta, eller skriker, oavsett vad du gör, Gud kommer inte att ändra hans sinne. Herren sade till mig att det här är precis som Faraos dröm…det kommer att hända. Detta innebär att det är allvarligt för Gud, och att Gud skall snart göra det. Första Moseboken 41:32. 12 Mercali skala. Det kommer att finnas tre domar (händelser) som sker i samma natt. Håller mitt huvud högt upp, kan jag säga att Gud visade mig vad intet öga har sett i dessa tider. Han visade mig en stor rock (asteroid) in från kommunen i Arecibo i Puerto Rico, och avslutar genom Mayaguez. När det lämnar Mayaguez, asteroiden kommer att kollidera med ön heter Mona, väster om Puerto Rico. Sedan asteroiden kommer att ange ocean och kolliderar med seismisk förskjutning, som sedan kommer att orsaka en jordbävning med 12 platser på Richterskalan. På samma gång, denna påverkan kommer att producera en stor våg som kommer att gå in på ön Puerto Rico omedelbart. Den här kurvan kommer in i städer som ingen skulle tro: Las Marias och Maricao, där Satanists offra nyfödda barn. När denna asteroid träder vår himmel, ingen tid att göra någonting, det finns ingenstans att köra. Allt vi kan göra att är att ge oss själva till Gud, andligt. Om Herren har inte sagt till någon att komma och gå innan det händer, sedan inte flytta. Vistelse i hemmet. Allt vi kan göra är förbered för vad som ska komma. Jag talar som Guds folk, som han berättade för mig att på att natt många kristna kommer att dö. Effekten av asteroiden kommer att vara sådana att det kommer kännas som en kärnvapenexplosion.

> Gud är prioriterade att ge detta budskap om dom är så att alla hans folk kommer förstå hur brådskande och innehållet i hans budskap. Jag vill påminna om att skriften säger att lärjungarna frågade Jesus: "Herre, vi förstår inte vad du säger" och Herren sade: " senare i privat, JAG berättar vad jag sade till dem i liknelser." (Lukas8:10). Han sade: "kunskap om Guds rikes hemligheter har du, men med andra jag talar i liknelser, så att, "även om de med seende ögon intet skola se, att höra, de kan inte förstå." Thusly kommer jag först förklara att Jesu Kristi kyrka. JAG säga med all säkerhet att 12 Richterskalan skalvet kommer att Herren Gud av universum själv, utförande denna dom i person, precis likadant som när han fullgjort sin dom om Kung David. Därför är det Trinity kommer att ha sina fötter på marken som natt. De kommer att gå på ön, verkställande av dom, mycket lik när Gud Abraham att varna honom om hans förstörelsen av Sodom och Gomorra. Gud hade ingen anledning att säga Abraham av hans planer, men han gjorde. Även om många håller inte med om denna dom är på grund av att kyrkan, så mycket i Puerto Rico som i resten av världen. När Jesus gick in i templet, och han såg hur hans folk bryter mot hans andliga etiquette. Istället för att gå ut på gatorna och köpa och sälja vad de behövde, de gjorde det templet trädgård, provocera fram Guds vrede. Slump eller inte? Vi kan se hur många av Guds kyrkor gör samma saker i dag. De har lagt undan allt som Jesus gjorde som dör på korset så att vi kan se honom och Fadern. Det är helighet, utan vilken ingen får se Herren." antalet döda skall vara överväldigande: i Puerto Rico ensam, den kommer att nå 750,000 människor. Den enorma vågen kommer att röra sig med en hastighet av 400 km per timme, enligt en forskare att studier dessa fenomen. Efter kollisionen, kommer kurvan att ta allt i sin väg genom de karibiska öarna. Det kommer att Miami Florida på runt 5:00. Det kommer att göra sin väg upp i östra usa, även den Mexikanska golfen och Sydamerika. ( Experter förutspår att en sådan kolossal påverkan skulle orsaka jordens rotation att upphöra för 3 dagar -vilket betyder att jorden skulle rotera i 3 dagar, vilket i sin tur innebär att det skulle vara 3 dagar i total mörker på denna sida av jorden).

> Om du läser det här meddelandet, jag vågar dig, i Jesu namn, att be den Helige Ande om meddelandet kommer från Gud eller inte! Herren sade till mig: "Min tjänare, varför är du litar på män? " Han sade till mig: "i Trust Me jag kommer aldrig svika, men män alltid misslyckas." Han berättade detta när jag gav guvernören i Puerto Rico. Landshövdingen har inte lyssnat på varningarna jag gav honom, precis som Farao i Moses' tid. Jag litar på guvernör, att tro att han skulle be Gud att vara barmhärtig, och att sedan, Guds vrede skulle inte vara så stark, som det hände i Nineve. Och Herren sade till mig: "Varför är du bedjar för min tjänare Yiye Avila?" Han sade till mig: "Sluta att förspilla din tid!" Jag var bön, be Gud att ge sin tjänare Yiye Avila, den stora Puertorrican evangelist, mer tid här på jorden, eftersom jag visste att Yiye är partymusik med Herren - när det hände och var tecken på att Gud hade utvalt för Puerto Rico som inledning till denna dom, så att hans sanna kyrka (liten) för att kunna förbereda sig, och skulle kunna fly undan till bergen, precis som många gjorde när Herrens änglar berättade för honom om att gå. Skriften säger att Herren inte kommer att göra något tills han avslöjar sina hemligheter till sina tjänare, profeterna. Thusly, Gud, som är i himmelen, som trogen tjänare här i Puerto Rico, och till alla de rättfärdiga i ön. Av denna anledning, han sade till mig: "Min tjänare…snart kommer jag ta min tjänare Yiye Avila och jag kommer att göra för mitt folk att hedra honom". Han sade: "Så snart som Yiye är vila, omedelbart skall jag skicka min dom till ön" ( det är i Guds tid…inte vårt). Obs: Yiye Avila har nu gått till att vara med Herren, 28 juni, 2013. Detta budskap finnas inkommet före Yiye godkänns. Jag vill informera om kyrkan Jesus Kristus som ligger på ön Puerto Rico, att denna dom som övervägs av Gud, kommer att utföras på natten, precis som med Sodom och Gomorra (läs Hesekiel 12). Jag säger till kyrkan på ön Puerto Rico, att vi inte kommer att köra eller flytta förrän Herren säger till oss att göra det, precis som Gud sade till Mose: "när du går ut ur Egypten. Även när det är kvar av vår broder Yiye Avila är i marken, en Guds kyrka i Puerto Rico kommer inte att flyttas förrän den Helige Ande talar om för oss att göra det, oavsett var vi bor på ön. Kyrkan av den Jesus Kristus i Puerto Rico, försök förstå detta. Han sade till mig: "Min tjänare, de stora nationen (USA) inte kommer att hjälpa dig rätt - bort. Av denna anledning har jag valt en annan nation som kommer att hjälpa dig först. De kommer att ta med mat till er alla. Detta folk är redan förvaring av livsmedel för dig." Han sade: "Du kommer att bli förvånad när jag berättar du vem det är ... " han berättade det är Venezuela. Jag kommer att informera er om att i februari 2012, i en video som har sett över hela världen, Hugo Chavez sade Gud: "Om du verkligen är Gud, bota mig (eftersom varken häxan läkare, inte heller de kubaner, hade kunnat bota sin cancer). Detta var live på kanal regeringen i Venezuela. Han sade till Gud: "Du vet att jag sparar mycket mat, och jag vill inte dö, jag vill vara den som ger ut maten. " Det här är en video. Vad gjorde Hugo Chavez vet, så att han skulle vara så kategorisk om detta? Eller vem som gav honom information före det? Detta är en iakttagelse som vi skrev eftersom denna broder, Efrain Rodríguez, säger att Gud sa till honom att det skulle komma från Venezuela, inte från dess ledare, vet att Mr. Chavez dog i mars 2013.

> Herren kommer att göra med dem som säger att de är hans kyrka som han gjorde med sitt folk som hade dragit ut ur Egypten. De som var 20 år eller äldre inte ser det utlovade landet. Han berättade för mig att en majoritet av de kristna i island kommer att förgås den natten, och att en ny flock kommer in i kyrkan, inklusive många som inte känner Gud. De kommer att ge Jesus deras hjärtan, och tillsammans med den rättfärdige att förbli vid liv, kommer att bli den nya kyrkan av den Jesus Kristus. Han sade till mig: "Min tjänare, du kommer ihåg Kora?" (läs nummer 16). Han frågade mig detta 5 gånger. Efter att jag skakade på huvudet, han sa till mig " Det är samma sak, att jag kommer att göra med de flesta pastorer i island: medan jordbävningen är på sin peek, jag kommer att öppna marken, och var de står, kommer de att komma alive rakt åt helvete, eftersom de är ansvariga för denna dom äger rum." Han sade: "Deras substitut sitter i tinningarna, väntar på min beställning" vågar jag alla de som säger att de har Guds kraft att säga och bevisa att jag är lögn. Jag kommer att åka till din kyrka och du kan tillrättavisa mig om jag har något i mig som inte är närvaro av Herren. Han som har Herren inte kör från vad Gud säger. Han konfronterar whomever mig eller någon annan. De har försökt dölja detta helt meddelande från Guds folk. Det här meddelandet är mycket likt Jona's budskap, med den skillnaden att de trodde att Jonas fick, till skillnad från här i Puerto Rico, där pastorer döda profeten och meddelandet. På natten, Gud kommer att be pastorn var är nu hjorden som han gav i sina händer. Herren sade till mig: "Min tjänare, jag kommer att göra det möjligt att från de stora nationen, de kommer tillbaka till ön och kommer att fylla hennes igen. " Guds kyrka har inte insett att vi går in i början av starka födslovåndorna. Under tiden, den romerska påven ber Fn att hitta en man som kan ta ansvar för ekonomin. Kyrkan vill gå efter den värld, som från de altaren, de inte längre predika att Jesus kom, eftersom de kyrkliga ledare har sina ögon på andra saker.

> Sådana saker som händer är att allt du ser på deras veckovisa kyrka program: information om ungdoms basket turneringar, eller en fältresa, eller om sådan dag skojare kommer att finnas här, barn, eller info på biltvätt, eller danslektioner. Alla dessa har ersatt den Helige Ande! Nu är det praktik dans i kyrkan och sedan går de och dansar för världen, vilket är en avvikelse. Vi är inte judisk, säger de, och därmed många pastorer är att alla dessa saker i kyrkan i Puerto Rico (och hela världen). Vilka är de underhållande? Under tiden äktenskapsbrott är passerar genom våra kyrkor, otukt, kvinnor utnyttjas och även barn-höger inne i våra tempel- homosexuella ständiga i altaren, vår ungdom som en sak inne i kyrkan men utanför de är något annat; män och kvinnor inom kyrkan utövar häxkonster och förbannelse. Hur är det möjligt att de har kastat ut den Helige Ande? Vem kommer att försvara oss? Biltvättar är vanligen av en ungdomsgrupp. Dessa biltvättar brukar äga rum i kyrkans trädgård, de använder pengarna till att betala för specifik kyrka. Numera är det pastorer är de som bestämmer vad som skall ske i kyrkan. Det är inte längre Guds ord som beslutar. Av detta skäl, varken i kyrkan, inte heller den icke-troende, att ha fred eller lugnet på ön, eftersom de har passerat parametrar av synden, och i närvaro av Herren, vi var skyldiga. Vi väntar bara på domedagen. Eftersom ingen vill predika vad Jesus gjorde på korset, han som är Gud, han kommer att göra nu som han gjorde innan, genom att göra en bedömning av tidigare generationer, som tidigare nämnts i det här meddelandet. Jag har sagt till alla som säger att "i dag skulle kunna vara den dag då kyrkan går i rapture," som i detta ögonblick rapture inte kunde äga rum, eftersom de flesta av kyrkan skulle inte göra det på grund av kyrkans brist på kandidater att gå till himmelriket. Det rapture kommer efter att bryta ner kyrkan som snart skall äga rum. Då, och endast då, kommer Gud skörda sin kyrka i rapture. Denna händelse kommer att vara hela världen, och den helige Ande har talat om det. Om Gud inte gör det på det sättet, många skulle gå förlorad, kanske även de rättfärdiga.

> Jag vill påminna om att natten kommer det att finnas tre händelser som inträffar samtidigt, inte två som regeringen säger, enligt deras FEMA organ. I detta ögonblick, USA förbereder sig på en mycket överraskande. De väntar på något som påverkar alla i Karibiska havet och Atlanten. När Gud sa åt mig att tala med vår riksbankschef, som har en hel del kunskap om vad regeringen myndigheten FEMA gör i Puerto Rico, var det med syftet att finna en väg för att befolkningen ska ha tillgång till mat och mediciner. Han har sagt till mig att det här meddelandet är att inte få panik till kyrkorna. Det är för dem att förbereda sig. Om befolkningen inte vet vad som kommer att ske, hur de förbereder sig för en sådan här extraordinär händelse? Jag vill påminna om att en jordbävning är inte förutsägbara. Det kan hända i dag, eller när som helst. JAG kommer att säga det vi redan vet och förstår: att FEMA och NASA, esa, har gått samman på uppdrag av ordföranden, och just nu är vi alla överens om att varken FEMA inte heller NASA har behörighet att avslöja någon information, eftersom det kan orsaka panik över hela världen. Men Gud har sagt till sina kyrkor i Puerto Rico-oavsett vilken valör de hör till att utvärdera detta meddelande, och att förbereda sig med honom. Vi vet att vi är beroende av Gud, mer än mannen, att leda oss genom denna. Så, som du kommer ihåg detta meddelande ber Gud så snart som möjligt upplysa er alla sina sanningar. Att alla pastorer i Puerto Rico, evangelister, den så kallade profeter och apostlar, biskopar och alla som har titlar, jag säger eder att Gud kan också avslöja att du vad han har avslöjat för mig. Vi har samma problem som profeten Daniel som uppstått genom överraskning, när Nebukadnessar gav order om att döda alla de vise i Babel. Vi vet att Daniel var på listan över dem som skall avlivas, men även om Gud inte varna honom framöver av tid, Daniel stannade inte kvar med armarna korsade när endast en dag innan han skulle avlivas. Jag rekommenderar att du gör som Daniel gjorde: han bad Gud att avslöja honom allt om konungen. Samma kväll Gud uppenbarat för Daniel vad han behövde veta. Vi har också en dödsdom, så be Gud att nu avslöja hans kommer till dig. Om du inte får ett svar, så behöver du titta och reflektera och ta reda på var du gick fel. Gud öppnar dina ögon, så att du kan se. Din bror och Herrens profet EfraínRodríguez Cel.787-244-5434medlem i Iglesia de Dios Konferenslokalen av Camuy, Puerto Rico

------------------------

 

Ytterligare information:

Jag meddela er att den information vi fått från myndigheter och den information som vi får från människor som arbetar inom dessa organ, visar att de är riktigt orolig för Puerto Rico.

Det talas om en rapport som levererades till ordförande, om en förestående, överhängande händelsen kommer till Puerto Rico och området i Västindien, och hans svar var att ingenting ska sägas att människorna på ön. Presidenten sade att när händelsen inträffar, kommer han att skicka hjälp. Han vet att vi är det enda territoriet i det drabbade området där människor, som amerikanska medborgare, kan flytta och från Förenta staterna fritt.

Han vet att alla kunde lämna ön och flytta till USA, om de visste sanningen. Han sa att han inte vill ha några fler Puertorricans i USA. De har känt denna händelse i flera år. Tiden är att komma närmare och FEMA (Federal Emergency Management Agency) förbereder sig snarast för denna händelse.

Det finns 2.500.000 väskor lagras i magasin i hamnen och hamnen i Puerto Rico. Tusentals svarta lådor, som kan innehålla 3 lik varje, har nyligen skickats till ön. Vi vet att regeringen har en uppskattning av ca 2 miljoner dödsfall för denna händelse, i stället för uppskattningen av 750.000 anges i meddelandet från Herren Iehovah till Efrain.

Detta meddelande är att vara analyserat första och främsta innan levande Herren (Iehovah). Mängden faktiska olyckor bestäms av hur många som kommit före honom, och tror och svara på meddelandet ges av Herren. Människor som arbetar för FEMA visade mig en karta som visar där all utrustning för lagras sparar liv och hantera överlevande - oavsett om det är helikoptrar, ambulanser, trupper, akut bestämmelser och andra preparat.

Deras karta visar upp till där vattnet från havet kan nå (jag bara frågar: Varför sådan onödig precision om förmodligen de "bara" förbereder sig för en eventuell jordbävning?). Vi vet att den riktiga förberedelsen för något annat, något som aldrig har setts på jorden, enligt en FN: S pressmeddelande om Puerto Rico och Västindien.

Hundratals flygplan från armén har kommit transporterar miljontals lådor med torrfoder.

Guvernören fick veta att bygga platser för att lagra alla mat och liksäckar upp i bergen, men han gjorde det inte. Av denna anledning kommer vågen göra bort med den. (Obs: vi har fått nyheter att nyligen, bestämmelser och utrustning har slutligen flyttats till säkra platser upp i bergen).

Vi vet att regeringen förbereder en viss mängd människor att leta efter specifika platser i bergen, så de kan flytta och leva där, i syfte att bevara överlevnad av loppet, eftersom de förväntar sig en enorm förlust av liv.

Vi vet att en uppdelning av armén av mer än 2.000 soldater skickades till ön år sedan. De var utbildade att lagra organ i liksäckar snabbt, för att undvika den resulterande plågor och epidemier, från liken kvar av havet vågen.

Vi vet också att de förbereder sig för att försöka förstöra Asteroiden med missiler, från land och från atomubåtar. Alla blir allt förgäves.

Den rymdorganisationen (NASA) förutspådde en asteroid hit för den 15 februari, 2013. Alla kommer dock att passera som Jehovahs Herren säger, inte som man planerar.

Nu börjar myndigheterna talar om detta i en subliminal sätt, avslöjar endast partiell information. Herren kommer att visa dem först när den verkliga tiden är nära och nära förestående. De har 24 timmar att informera folk.

Vi vet att vi är beroende och lita på Herren Iehovah, mer än i människan, för sanningen. Så, när du kom ihåg att detta meddelande ber Herren att visa dig om detta till dig personligen, så snart som möjligt.

Vi har ännu mer information att ge, men för nu, forskning och titta på alla videos på youtube om FEMA släpvagnar, liksäckar, kistor etc (några är postat nedanfört detta meddelande). Du kommer att se att USA förbereder snarast för något utan motstycke, på grund av de rapporter som de får från rymdorganisationen. Alla utrymme observatorier runt om i världen arbetar tillsammans. Presidenter och ledare från hela världen har informerats. De kommer dock inte avslöja något folk tills nu är nära.

Jag vill påminna om att en jordbävning inte är förutsägbara. Det kan hända idag, eller när som helst. Jag säger vad vi redan vet och förstår: det Federal Emergency Management Agency FEMA och den rymdorganisationen NASA har gått samman genom ordförande. Nu vet vi att varken FEMA eller NASA har befogenhet att lämna ut information, eftersom detta kan orsaka en världsomfattande panik.

Men Gud har sagt till sina kyrkor i Puerto Rico (oavsett vilken valör de tillhör) så att de kan studera och utvärdera detta budskap, och att förbereda sig med honom.

 --------------------> Nasa-sueco

> Título: Brev till europeiska rymdorganisationen NASA 

> 12 november, 2010, avdelningen för särskilda studier av NASA, USA syfte: asteroid mot Puerto Rico bästa forskare, företagsledare och anställda av NASA: skickade jag ett e-mail till sin byrå med viktig information om Puerto Rico. Den Allsmäktige Gud i himmelen vill dela denna information med dig, eftersom en dag för länge sedan, lät Gud idén i en mans hjärta av vårt folk att skapa en byrå för att studera universum som vi ser med våra ögon. Vi har sett denna byrå kommer att fortsätta att utvecklas med åren. Dessutom, enligt hans ord, han sade att de senaste dagarna, vetenskap skulle öka. Vi ser också en ökning av kunskap. Därför skickade jag ett e-post med ett meddelande att Gud gav mig för Puerto Rico. Meddelandet innehåller två kartor och ett meddelande på spanska. I detta meddelande, Gud varnar den ö som en asteroid är på väg och snart kommer att synas i larmsystem av NASA och dataspecialister och observatörer i världen kommer att se det. Du, som studerar hur universum, inom och utanför vår nation, du vet, och är ansvarig för varning planeten någon händelse som kommer att ske på jorden. Du, som kan se genom teleskop, dag efter dag, normala och onormala tecken på att Gud tillåter oss att se, ansvarar för att låta folk veta. Du vet vad det är jag säger: vi är alla, genom vetenskap kanaler, berättade om händelser som skulle kunna drabba vår planet: teorierna visar att det kan finnas en asteroid hit när som helst. Det är nämnda i syfte att förbereda människor för den möjligheten. Världen vilar på en grov oaktsamhet och okunskap, som om allt är bra på jorden. Jo, Gud är att ge en varning till världen genom hans profeter och hans folk. Du lägger ett stort förtroende förtroende på profetior av Nostradamus och visioner av män som inte tror att Gud existerar, men samtidigt undvika och strunta i vad Gud säger i Bibeln. Jag kan inte vara mer tydlig: jag säger eder, att säkerheten i universum som vi haft i det förflutna håller på att omvandlas till kaos. Du vet det. Det är skrivet i Guds ord. Du har sett bitar av asteroider som kommer mot jord. Många av dessa var fotograferade. Många av dessa har fallit ner på jorden och sett på filmer. Andra blev berättarröst dokumentärer. Gud ber dig att vara mer villiga att informera folket utan fruktan, så att de kan förberedas andligt och med nödutrustning. Denna asteroid kollision är nära när som helst i Puerto Rico. Hur kan du säga något, när varje dag av året, minut efter minut, måste du övervaka alla asteroids kring planeten jorden? Du vet att du letar efter lösningar med system av atomvapnen finns på planeten för att åtgärda en eventuell inverkan. Inte tiger. Puerto Rico har cirka fyra miljoner (4.000.000 ) invånare som är amerikanska medborgare. De är människor av kött och ben! Jag ger er detta meddelande, så att när denna är nära att ske, kan du ge en varning, så att folk kan flyttas från de områden som påverkas. Jag har påpekat dessa områden med svarta streck på en av kartorna i Puerto Rico som jag skickade till dig. Ange också denna information till den evangeliska kristna som arbetar för rymdindustrin. Snart, alla datorer, liksom av de vetenskapliga observatörer kommer att varna om hotet och spår av denna asteroid. Bara du vet den väg, den tid och exakt plats. Något liknande har hänt under 2008 i öknen i Afrika. Världen har upptäckt, senare genom en dokumentär på Discovery Channel. Jag hoppas att detta inte inträffar i Puerto Rico på grund av tystnaden. Även om du håller tyst, jag har redan skickat dessa meddelanden till alla Puerto Rico, Förenta staterna och nästan alla länder i Latinamerika. Dessutom, jag skickade till en mångfald av evangeliska och katolska kyrkor i alla dessa länder, så att de kan se hur Gud kommer att bestraffa Puerto Rico för sin stora synd mot den formuleras av helighet som Gud begär. Jag har också informerat dem om att jag meddelade NASA i detta avseende. Ni får inte ta detta som en lek. Gud visade mig detta. Du har en liten tro, som Jesus sade: den tro som ett senapskorn. Jag vet att din byrå inte fungerar på grund av drömmar ges till människor, men Gud har visat mig detta även

> Ni får inte ta detta som en lek. Gud visade mig detta. Du har en liten tro, som Jesus sade: den tro som ett senapskorn. Jag vet att din byrå inte fungerar på grund av drömmar ges till människor, men Gud har visat mig denna händelse kommer till Puerto Rico mycket tydligt, så jag blev tvungen att varna dig, på order av Gud den Högste. Förvara det här dokumentet i ditt sinne och i ditt arkiv så att när du ser med dina ögon, du kommer ihåg Puerto Rico. Jag tänker inte skicka dokumentet som en anonym person, men som en person som är bekymrad över mitt land. Av denna anledning inkluderar jag mitt namn och andra uppgifter: Efrain Rodríguez, Tel: 787-244-5434, e-post:efrainrodriguez556@yahoo.com är evangeliska kristna pingströrelseinriktad, tjänare och profet Gud den Högste. Jag bor i Hatillo, Puerto Rico.
>

Escribir un nuevo comentario: (Clica aquí)

SimpleSite.com
Caracteres restantes: 160
Aceptar Enviando...
Ver todos los comentarios

Comentarios

01.06 | 18:06

el mensaje es del ALTISIMO sobre el juicio que DIOS A DECRETADO SOBRE LOS HABITANTES DE LA TIERRA Y ESTO EMPIEZA POR CASA. DIOS LO BENDIGA

...
07.04 | 03:42

le agradesco a Dios por este hno o profeta lo ke revela porke debemos ponernos a cuentas con el maestro gracias profeta efrain le amo en el amor del senor jesus

...
03.02 | 09:31

VISIONES SEMEJANTES..AL ASTEROIDE...EN TRAYECTORIA A LA TIERRA..TSUNAMI DE MIL PIES O MAS...Y LA DESTRUCION DE LA CIUDAD..DE NUEVA YORK..DIOS ME LAS DEJO VER..

...
20.08 | 04:22

In this dream I saw a region that was flooded with the peaks showing above the water, and a flyer that fell from heaven read, "it is going to hit at 2:00 a.m.

...
¡Hola!
Prueba y crea tu propia página web,
es fácil y gratis.
ANUNCIO